Privacy Policy

Privacy Policy

Wij gaan veilig met jouw gegevens om

Het waarborgen van uw privacy is voor DrFertigo van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij hier altijd netjes mee omgaan. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en jou gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciĂ«le doelstellingen ter beschikking aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze website en webwinkel allemaal doen met informatie die door ons over je wordt verzameld. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van R&M Concepts. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via het contactformulier.


Afhandelingen van bestellingen

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst doorgeven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden: 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

  • Onze betalingsprovider
  • Onze postbedrijven
  • Ons boekhoudprogramma

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress website/webshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieĂ«n die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betaalservice provider

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

MyParcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

ADBPlus
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ADBPlus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ADBPlus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. ADBPlus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. ADBPlus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan R&M Concepts op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Via het contactformulier kun je ons onder andere vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres en de inhoud van het bericht zelf. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten, oftewel de verkoopovereenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en afhandeling.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Je persoonlijke accountgegevens

 Het is mogelijk om voor of tijdens het bestelproces een account aan te maken om je te registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven, zoals een e-mailadres en wachtwoord. Vervolgens wordt een gebruikersnaam voor je gegenereerd. Daarmee maken wij een account aan, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Verder bewaren wij deze informatie zodat je de gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame materiaal

Wij willen je graag informatie toesturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail of beter gezegd via een nieuwsbrief zodra je je hebt ingeschreven voor onze mailinglijst of via social media, waaronder Facebook.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het ontvangen van deze informatie. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiepartijen waarmee wij samenwerken. Denk aan onder meer Google en Facebook. Deze partijen houden bij of je ze leuk vindt en gebruiken die informatie om je in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te tonen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je deze niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je onze website opnieuw bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze webwinkel werken dan niet optimaal meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mogelijk mis kan gaan. Daarom beschikken we over beveiligde servers en is onze webshop versleuteld via een SSL-certificaat. Dit betekent dat informatie over jouw adresgegevens en bestelling wordt afgeschermd van de buitenwereld.

Wijzigingen

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen ons best wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen of verwijderen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Recht van bezwaar en overige rechten

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier je persoonsgegevens verwerken of helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen en vragen we je deze bij ons te melden via info@drfertigo.com of gebruik te maken van het contactformulier.

Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is het mogelijk je klacht aan te melde bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heb je vragen over de privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar info@drfertigo.com of je kunt gebruik maken van het contactformulier.

DrFertigo.com
Postbus 1020
1810 KA Alkmaar
Netherlands

T: +31(0)72 808 01 31
E: info@drfertigo.com

KvK-nummer: 70715947
Btw-identificatienummer: NL858432511B01